اپلیکیشن کنترل صنعتی

این برنامه اندرویدی بر محوریت ارسال و دریافت اطلاعات کد شده بر اساس SMS به سیستم تعبیه شده در سردخانه کار می کند؛ به این شکل که در صورت ایجاد هر تغییری در تنظیمات سردخانه گزارشی به کاربران از قبل تعریف شده ارسال می گردد، که همین عملکرد از جانب مدیران و تکنسین های سردخانه که نرم افزار را نصب کرده اند نیز انجام می شود به نحوی که اگر کاربر نرم افزار سطح دسترسی ایجاد تغییر در تنظیمات را داشته باشد (مدیر یا تکنسین) و تغییری ایجاد کند پیامی مرتبط با تنظیمات انتخاب شده به سردخانه ارسال می گردد و پس از تایید در سردخانه و ارسال تاییدیه نرم افزار شروع دوباره می شود و تنظیمات جدید را نمایش می دهد؛ همچنین به بقیه کاربران سردخانه نیز پیغامی ارسال میگردد (مبنی بر اینکه آن شخص مدیر است یا خیر نام تغییر دهنده را به ایشان نمایش می دهد) که تنظیمات تغییر یافته است.
در صفحه اصلی نرم افزار نیز یک منو جهت افزودن امکانات جدید افزوده شده است.

 

ثبت نام
در این بخش کاربر اطلاعاتی وابسته به اینکه نوع ثبت نام خود را چه چیز انتخاب کند (مدیر، تکنسین و یا کاربر عادی) را وارد می کند که این اطلاعات به سردخانه ارسال می گردد و پس از تایید در سردخانه، SMS تاییدیه ای به شخص ثبت نام کننده ارسال می گردد که اگر ثبت نام موفق باشد برنامه شروع دوباره می شود و وارد بخش اصلی نرم افزار می شود.

اپلیکیشن کنترل صنعتی

سربرگ اطلاعات
در این بخش پیام های دریافتی از سمت سردخانه که با هدر اطلاعات مشخص شده اند را نمایش می دهیم که در دو بخش استثناءً داده ها را از بخش تنظیمات دریافت می کنیم (سربرگ های داخلی دیفراست و ولتاژ قسمت تعدد فاز).
قسمت پایینی این سربرگ نیز اطلاعاتی نظیر خطا ها و وضعیت سردخانه را به شکل تصویری و متنی در اختیار کاربر قرار می دهد.

اپلیکیشن کنترل صنعتی

تنظیمات
در این بخش از برنامه امکان تعیین نحوه کارکرد بخش های مختلف سرخانه میسر است و می توان تنظیماتی از قبیل دما , رطوبیت , دیفراست , ولتاژ , جریان , فشار را تعیین کرد سپس براساس یک استاندارد خاص به سمت سردخانه ارسال کرد و در آن طرف نیز اطلاعات دریافت شده و بروی سردخانه اعمال می شود.

اپلیکیشن کنترل صنعتی

تنظیمات به شکل استاندارد خاصی بعد از تنظیم کاربر توسط اپلیکیشن به سمت سرور یا سردخانه ارسال می شود بعد از تایید این تنظیمات توسط سردخانه , تنظیمات به صورت پیشفرض برای سردخانه و اپلیکیشن مورد استفاده قرار میگیرد.

سربرگ گزارشات
در این سربرگ گزارش کلی نرم افزار (شامل تاریخ ارسال و دریافت تنظیمات و تعریف کاربر و …) نمایش داده می شود که دارای امکانات فیلتر کردن بر اساس نوع، تاریخ و … و جستجو می باشد.

اپلیکیشن کنترل صنعتی

سربرگ رجیستری
در این سربرگ دو بخش اصلی سردخانه و کاربر وجود دارد که بخش سردخانه شامل اطلاعات سردخانه و قسمت هایی جهت حذف، ویرایش و افزودن سردخانه جدید تعبیه شده است؛ بخش کاربر نیز لیستی از کاربران افزوده شده توسط کاربر نرم افزار (لزوماً مدیر) نمایش داده می شود که قسمت هایی جهت نمایش اطلاعات بیشتر کاربر، ویرایش کاربر، حذف آن و افزودن کاربر جدید ایجاد شده است.

اپلیکیشن کنترل صنعتی

بالا